Boka HLR utbildning i Stockholm

Utbildningar i hjärt-lungräddning i Stockholm

Om hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning även kallat HLR används när någon drabbas av ett hjärtstopp. Metoden innebär att livräddaren trycker på bröstbenet som skapar ett tryck i brösthålan som gör att hjärtat pumpar ut blod runt i kroppen. Syresättningen av blodet sker sedan genom att livräddaren blåser ner luft i lungorna. Enligt dagens riktlinjer görs 30 tryck på bröstbenet (bröstkompressioner) och sedan två inblåsningar.

Hur man gör HLR förändras ständigt. Var femte år kommer det nya riktlinjer från Svenska HLR rådet. De nya riktlinjerna baseras på vad forskningen anser vara mest effektivt.